Marte meo och samordningssamtal (omslag, framsida)
Marte meo och samordningssamtal (omslag, baksida)

Marte meo och samordningssamtal

154,00 kr

Kategori: Etikett:

MOS: samarbete för att stödja barns utveckling

Barn visar ofta genom sitt samspel att de behöver stöd i sin utveckling. Pedagoger är väl medvetna om detta och när de exempelvis ser att ett barn har svårigheter att tillgodogöra sig undervisning och/eller samarbeta med andra barn vill de gärna hjälpa barnet. Om de – trots sina kunskaper och erfarenheter – inte lyckas och barnets situation förblir oförändrad är det logiskt att söka hjälp. Detta är vad denna bok handlar om: ett försök att tillhandahålla stöd och hjälp till barn som uppvisar svårigheter i förskola och skola.

Marte Meo och Samordningsmöten (MOS) är sammansatt av två separata metoder som tillsammans bildar den interventionsmodell som beskrivs. I manualen beskrivs steg för steg hur modellen kan användas och implementeras.

Ingegerd Wirtberg är docent vid institutionen för psykologi vid Lunds universitet, förskollärare, leg. psykoterapeut , handledare i psykoterapi och licensierad handledare i Marte Meo. Ingegerd har tillsammans med Monica Hedenbro skrivit ”Samspelets kraft – en möjlighet till utveckling” och tillsammans med Ulf Axberg forskat på effekterna av Marte Meo metoden. Hennes speciella intresse är samverkan och samarbete mellan hem och skola.

Bill Petitt M.A är legitimerad psykoterapeut och handledare i psykosocialt arbete och psykoterapi. Han har under många år varit verksam som lärare och handledare inom psykosocialt arbete såväl som barnpsykiatri och på legitimationsgrundande psykoterapiutbildningar med familjeterapiinriktning. Hans speciella intresse är de teoretiska grunderna för psykoterapi och vetenskapsteori.

Ulf Axberg, fil.dr. är legitimerad psykolog, psykoterapeut, handledare i psykoterapi och lektor vid institutionen för psykologi vid Göteborgs universitet. Han verkar också som kliniker och handledare inom framförallt inom barn- och ungdomspsykiatri, socialt arbete och skolor. Ulfs forskning är framförallt inriktad på bedömning och behandling av barn med samspelssvårigheter och barn som exponerats för våld i nära relationer.

Mer information

Vikt 291 g
Författare

Bill Petitt, Ingegerd Wirtberg, Ulf Axberg

Sidor

186

Språk

Svenska

ISBN

9789189638310