Religionen, rationaliteten och världen (omslag, framsida)
Religionen, rationaliteten och världen (omslag, baksida)

Religionen, rationaliteten och världen

111,00 kr

Kategori: Etikett:

Max Webers forskning kan ses mot bakgrund av hans teori om rationaliseringen som en överordnad och universell process. Mänsklighetens utveckling kan ses som en ödesbestämd vandring från tidiga, primitiva stadier av irrationellt beteende mot allt högre grad av rationalitet. Denna process försiggiår i alla kulturer, i alla samhällen och i alla segment av samhällena. Alltså även inom religionsutövningen där utvecklingen gått från magi och i trolldom till dyrkan av en enda universell gud i kyrkor och i lärosystem. En annan tanke är art religionernas etiska system har återverkningar på olika sfärer av ”världen”, framförallt på den ekonomiska sfären.

Mer information

Vikt 135 g
Författare

Max Weber

Sidor

118

Språk

Svenska

ISBN

9789170060328