Autismland omslag

Välkommen till Autismland

208,00 kr

Sophia Bergmann är specialistläkare i psykiatri och har personlig erfarenhet av hur det är att leva med autism.

I boken förmedlar hon kunskaper och erfarenheter sedda ur två olika perspektiv – patientens och psykiaterns. Med sin bok vill hon öka kännedomen om autism och skapa förståelse för hur personer med autism upplever världen.

Artikelnr: 9789188785237 Kategori: Etiketter: , ,

I Välkommen till autismland – Leva med en annorlunda hjärna berättar psykiatern Sophia Bergmann om vad autism innebär och hur det är att leva med autism. Vi får följa hennes egen resa från barndomen till utredning, diagnos, vardagsliv och arbete i vuxen ålder. Boken har två perspektiv – patientens och psykiaterns. De egna erfarenheterna varvas med professionell kunskap, som på ett lättillgängligt sätt förklarar vad autism innebär och hur det är att leva som ”autist i holisternas värld”. Alla har en släkting, vän eller arbetskamrat med autism, ungefär 1-2% av befolkningen.

Boken skapar förståelse och ger konkreta tips om hur man kommunicerar med personer som har autism och hur missuppfattningar kan förebyggas. Den ger kunskap om anpassningar som kan behövas på en arbetsplats. Sophia ger också sin egen vision av ett autismvänligt, inkluderande samhälle.

Boken förmedlar grundläggande kunskap till alla som vill lära mer om autism, t. ex. personal inom vård och omsorg, studerande, anhöriga och personer som själva har autism. För chefer och HR-personal är boken ett ovärderligt hjälpmedel att för öka förståelsen och anpassa arbetet.

Ur innehållet: – Min livsberättelse – Sophia berättar om svårigheter och den långa vägen till diagnos – Hur man känner igen och utreder autism – Kommunikation, missuppfattningar och sociala förmågor – Svårigheter att ta andras perspektiv och se sammanhang – Specialintressen – Tvång, rutiner, envishet och svårigheter med förändring – Annorlunda tolkning av sinnesintryck – Grubblerier och stress – Studier och arbetsliv – Ett inkluderande samhälle

Vilka behöver lära mer om autism? Personal inom vård och omsorg, läkare, psykologer, sjuksköterskor, fysioterapeuter, socionomer, personal på stödboenden, HBV-hem och behandlingshem, handläggare på Försäkringskassan, socialsekreterare, biståndshandläggare, boendestödjare, gode män och förvaltare, kontaktpersoner, poliser, kriminalvårdare, präster och diakoner, chefer och HR-personal. Boken kan användas som lärobok i olika sammanhang.