Kamp! (omslag, framsida)
Kamp! (omslag, baksida)

Kamp!

109,00 kr

Kategori:

”Slentrianmässigt är vi benägna att säga att konflikten innebär söndring . . .

Simmels stora upptäkt . . . är nu den, att (åtminstone vissa) konflikten betyder precis motsatsen till det ovanstående. Om jag förstått honom rätt, så menar Simmel att konflikter kan förena två parter snarare än att skilja dem åt. En konflikt kan öka förståelsen mellan två parter snarare än att minska den…

Frånvaron av motsättningar, meningsskiljaktigheter, aggressioner kan istället vara sociala sjukdomstecken. Ett samhälle, vari det inte tycks råda några inre konflikter, kan befinna sig i ett upplösningstillstånd . . . ” (Docent Johan Asplund i ”Om undran inför samhället”. Argos 1970)

Om dessa och liknande problem handlar KAMP av en av sociologiens klassiker. Nu för första gången på svenska.

Mer information

Vikt 138 g
Författare

Georg Simmel

Sidor

131

Språk

Svenska

ISBN

9789149143939