Klassamhället i smältdegeln (omslag, framsida)
Klassamhället i smältdegeln (omslag, baksida)

Klassamhället i smältdegeln

109,00 kr

Kategori: Etikett:

Två huvudlinjer är genomgående i denna framställning, antingen parallellt eller sammanflätade med varandra: dels gör Geiger en kunskapskritisk granskning av det teoretiska innehållet i marxismen, dels ställer han marxismens utsagor mot den empiriskt kända sociala verkligheten för att konstatera i vad mån de är giltiga.

Ett mycket viktigt avsnitt behandlar en fråga av hög relevans i vår tid: samhällsmedlemmarnas möjligheter till inflytande. I polemik mot Burnhams tes om ”direktörernas revolution” gör Geiger gällande att, oavsett socialism eller kapitalism, utvecklingen går i riktning mot att endast ett fåtal experter utövar den reella makten. Och dessa experter sitter inte i företagens direktion. Direktörerna är endast yttersta fingret på den näringspolitiska byråkratins arm. Detta innebär, menar Geiger, att makten håller på att glida ur både väljarnas och politikernas händer.

Mer information

Vikt 163 g
Författare

Theodor Geiger

Sidor

158

Språk

Svenska

ISBN

9789170060151