Kritisk medicinsk antropologi (omslag, framsida)
Kritisk medicinsk antropologi (omslag, baksida)

Kritisk medicinsk antropologi

159,00 kr

Kategori:

Varför mår vi som vi gör och vad gör vi åt det? Medicinsk antropologi handlar om synen på hälsa och ohälsa ur ett socialantropologiskt perspektiv. Att vara sjuk är inte bara ett biologiskt fenomen. Sjukdom måste också ses ur kulturella och samhällsvetenskapliga synvinklar. Melcher Ekströmer granskar synen på hälsa och ohälsa i olika kulturer och olika tider, med infallsvinklar från bl a ekologi och psykiatri. Den behandlar bl a kulturbundna syndrom, kritiken mot Freud från socialantropologer och jämförelser mellan folkmedicin och skolmedicin. Kritisk medicinsk antropologi ifrågasätter ”gamla sanningar”. Infallsvinklar från ekologi och psykiatri bidrar till att vidga vår kunskap om hälsans problematik. Boken riktar sig till studenter inom samhälls- vetenskapliga, humanistiska och medicinska områden. Den vänder sig också till personer inom vård och omsorg. Melcher Ekströmer är socialantropolog och universitetslektor vid Lunds Universitet.

Melcher Ekströmer är socialantropolog och universitetslektor vid Lunds Universitet.

Mer information

Vikt 400 g
Författare

Melcher Ekströmer

Sidor

220

Språk

Svenska

ISBN

91-972551-7-3