Kunskapsteorins historia 1 (omslag, framsida)
Kunskapsteorins historia 1 (omslag, baksida)

Kunskapsteorins historia 1 – Introduktion

111,00 kr

Kategori:

Kunskapsteorin frågar efter kunskapens ursprung, natur, möjlighet och giltighet, och utgör därmed den mest centrala delen av filosofin. Författaren utvidgar i denna bok det klassiska kunskapsbegreppet med hjälp av sin kunskapsontologi; en teori enligt vilken det finns två för vår kultur grundläggande typer av kunskap — primär och sekundär kunskap. Han tillämpar denna kunskapsontologi på människans utveckling samtidigt som kunskapsteorins utveckling presenteras och konsekvenserna av kunskapsteoretiska antaganden diskuteras.

Mer information

Vikt 250 g
Författare

Arno Werner

Språk

Svenska