Kunskapsteorins historia 2 (omslag, framsida)
Kunskapsteorins historia 2 (omslag, baksida)

Kunskapsteorins historia 2 – Från Aristoteles till Kant

111,00 kr

Kategori:

Kunskapsteorins Historia 2 – Från Aristoteles till Kant handlar om kunskapsteorins utveckling från 400 f Kr t o m 1700-talet. Författaren diskuterar olika filosofers insatser på kunskapsteorins område, samtidigt som han gör en generell analys av förhållandet mellan det vetenskapliga tänkandets utveckling och den allmänna samhälleliga och kulturella utvecklingen.

Han lägger stor vikt vid att å ena sidan klarlägga sambanden mellan filosofernas och vetenskapsmännens tänkande och den kulturella miljö de levde i, och å andra sidan visa hur deras teorier har påverkat samhällenas förändring och bidragit till kulturens utveckling.

Boken riktar sig först och främst till filosofioch sociologistuderande; den vänder sig dock till alla som vill skapa sig en överblick över kunskapsoch vetenskapsteorins historia. Men även alla som är intresserade av kunskapens natur, ursprung, möjlighet och giltighet och förhållandet mellan det vetenskapliga tänkandets utveckling och den allmänna kulturella utvecklingen bör ha nytta av denna bok.

Mer information

Vikt 250 g
Författare

Arno Werner

Språk

Svenska