unnamed

Sociala egenskapsrymder

112,00 kr

Artikelnr: 9789188785114 Kategori:

Sociala egenskapsrymder är en helt ny typ av lärobok i sociologi. Den ger en inledning till det formella tänkandet inom sociologin och för läsaren in i delvis avancerade teoretisk problemställningar, utan att några nämnvärda förkunskaper krävs. Utgångspunkten är det av P.F. Lazarsfeld och hans medarbetare utvecklade begreppet ”egenskapsrymd”. Till detta knyts sedan bl.a. diskussioner av skal- och indexkonstruktion, axiomatiserade teorier, klassifikationer, matriser.
Av speciellt intresse är de i den fortlöpande metodologiska diskussionen infogade resonemangen om Linnés sexualsystem och kemins periodiska system. Vidare behandlas sociala avvikelser, rollkonflikter, de s.k. mönstervariablerna, problem inom fredsforskning samt politisk sociologi. Användbarheten inom samhällsvetenskaperna av G.H. von Wrights preferenslogik demonstreras, liksom nyttan av enkla logiska formaliseringar överhuvudtaget.
Sociala egenskapsrymder är både en lärobok och ett självständigt bidrag till teori- och metodutveckling inom sociologi. Den bör kunna medverka till en modernisering och förbättring av den akademiska undervisningen i ämnet.