Totemismen (omslag, framsida)
Totemismen (omslag, baksida)

Totemismen

109,00 kr

Kategori:

Claude Lévi-Strauss är en av världens ledande socialantropologer och en av grundarna av strukturalismen inom antropologien. I sin bok Totemismen påvisar författaren att begreppet totemism använts för att beteckna de mest olikartade trosföreställningar. Han behandlar teorier om totemismen hos framstående antropologer som Boas, van Gennep, Elkin, Fortes, Firth, Evans-Pritchard och Radcliffe-Brown. Dessutom — och detta är överraskande — visar han, att både Bergson och Rousseau i vissa avseenden förstått totemismens innebörd bättre än dessa framstående antropologer. Lévi-Strauss egen analys av totemismen leder fram till slutsatsen att den kan betraktas, inte som en specifik institution, utan snarare som ett sätt att tänka som är karaktäristiskt både för ”civiliserade” och ”primitiva” folk.

Mer information

Vikt 150 g
Författare

Claude Levi-Strauss

Sidor

138

Språk

Svenska

ISBN

9789149143670