Självmordet (omslag, framsida)
Självmordet (omslag, baksida)

Självmordet

122,00 kr

Kategori:

”Särskilt inom den franska sociologen har självmordet varit ett ofta behandlat ämne. Höjdpunkten av den sociologiska teoriens strävanden utgör Durkheims berömda verk Le Suicide. Sannolikt har detta mer än något annat arbete bidragit att skapa de moderna föreställningarna om självmordets sociala innebörd. Durkheim avvisar i ett par korta kapitel uppfattningen att självmordet väsentligen skulle vara en följd av nervösa rubbningar; framför allt tror han sig kunna visa att någon korrelation mellan självmordsfrekvens och frekvens av sinnessjukdom icke existerar. Han övergår därefter till en utomordentligt ingående analys av olika länders självmordsstatistik och söker uppvisa en relation mellan självmordsfrekvensen och skilda sociala fenomen.” Professor Herbert Tingsten i Idékritik

Förord av professor Hans L. Zetterberg

Mer information

Vikt 434 g
Författare

Emile Durkenheim

Språk

Svenska

ISBN

9789170060298